BROS Sprey proti komárom a kliešťom repelent 90ml

Kód: 0035
Značka: Bros Sp.j.
3,85 € –15 %
BROS Sprey proti komárom a kliešťom repelent 90ml
3,85 € –15 % 3,24 € 2,70 € bez DPH
Skladom (4 ks)
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Poštovné zdarma
Poštovné zdarma
pri nákupe nad 80€
Garancia doručenia
Overený obchod
Viac ako 450 zákazníkov nás odporúča na základe pozitívnych hodnotení.
Tovar skladom odosielame max do 2 pracovných dní.
Tovar skladom odosielame
max do 2 pracovných dní.

Podrobný popis

BROS Sprey proti komárom a kliešťom repelent 90ml Sprey proti komárom a kliešťom je určený na odpudzovanie hmyzu. Obsahuje účinnú látku N,N-dietyl-3-metylbenzamid, ktorý dokonale odpudzuje komáre piskľavé po dobu až 7 hodín. Kliešte odpudzuje po dobu 4 hodiny a muchničky po dobu 8 hodín. Zaisťuje aj ochranu pred tropickým komárom tigrovaným po dobu až 4 hodín. Zanecháva príjemný pocit s pobytu v prírode bez nežiaducich štípancov. Objem balenia: 90ml , POZOR!!! H223 Horľavý aerosól.H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C"Prípravok nesmie byť aplikovaný na dlane detí mladších ako 12 rokov. Prípravok nie je určený pre používanie u detí mladších ako 2 roky. Aplikujte raz až dvakrát denne u dospelých a deti nad 12 rokov, a raz denne u detí ve veku 2 až 12 rokov. Deťom vo veku 2 až 12 rokov smie byť tento biocídny prípravok aplikovaný na kožu tváre, krku, predlaktia, lýtok a chodidiel s tím, že zvyšok tela musí byť chránený vhodným odevom. Odporúča sa, aby neošetrené časti pokožky boli zakryté odevom tak, aby sa zamedzilo prístupu bodavého hmyzu. Neprekračujte nasledujúcu dobu aplikácie za deň (v sekundách): dospelí - 29 s, deti staršie ako 12 rokov - 11 s, deti vo veku 2 - 12 rokov - 5 s. Neaplikujte na poranenú alebo podráždenú pokožku. Prípravok by sa nemal aplikovať na pokožku súčasne s inými výrobkami, ako sú napríklad krémy na opaľovanie. Zabráňte tomu, aby sa prípravok dostal do očí alebo úst. Po návrate dovnútra zmyte prípravok mydlom a vodou. Bezpečný pri použití na prírodné tkaniny. Nestriekajte na syntetické materiály a kožu. Nestriekajte na plastové, lakované alebo farbené povrchy ani na hodinky. Pri aplikácii prípravku je potrebné postupovať opatrne, aby sa minimalizovalo riziko postriekania a/alebo pokvapkania zeme. Nevdychujte sprej. Používajte len vo vonkajšom prostredí alebo v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte na bezpečnom mieste. Zabráňte kontaktu s potravinami, jedálenskými pomôckami (príbory) a plochami, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.Prvá pomoc: Pri vdýchnutí postihnutého odveďte na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade vniknutia prípravku do očí je nutné oči starostlivo a dôkladne vypláchnuť dostatočným množstvom vody. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal alebo etiketu na obale prípravku. U citlivých osôb môže spôsobiť podráždenie. V prípade podráždenia umyte pokožku vodou a mydlom. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: