U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovHOBBY A ZÁHRADABOJ PROTI ŠKODCOMLIETAJÚCI ŠKODCOVIAPROTI KOMÁROM A MUCHÁMSUPER COBRA INSECT KILLER SPREJ PROTI LIETAJÚCEMU HMYZU 400ML
EU SUPER COBRA Insect Killer sprej proti lietajúcemu hmyzu 400ml

SUPER COBRA Insect Killer sprej proti lietajúcemu hmyzu 400ml

Kód produktu: 353
Výrobca: EU
SUPER COBRA Insect Killer sprej proti lietajúcemu hmyzu 400ml

Zabíja lietajúci hmyz v domácnostiach aj vonkajkajších priestoroch. Rýchlo hubí lietajúci hmyz ako muchy, komáre, osy, mole, ovady atď.

Doba pôsobenia na lietajúci hmyz je 24 hodín. Umrtnosť 99%.
Návod na použitie:
Striekajte v malých dávkach približne 5-10 sekúnd. Striekajte 20cm od miesta kde sa hmyz nachádza.

Uchovávajte mimo dosah detí.

Objem balenia: 400ml

SUPER COBRA Insect Killer sprej proti lezúcemu hmyzu 400mlSkladom
11 ks
2,39 € Pridať do košíka
 VAROVANIE:
Mimoriadne horľavý aerosól.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvorenými plameňmi a inými zdrojmi zapálenia. Nefajčite.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C / 122 ° F.
Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.