U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEČISTIACE PROSTRIEDKY DO WCSAVO DEZINFEKCIA BEZ CHLÓRU LÚKA WC GEL 750ML
Unilever SAVO Dezinfekcia bez chlóru Lúka wc gel 750ml

SAVO Dezinfekcia bez chlóru Lúka wc gel 750ml

Kód produktu: 4820
Výrobca: Unilever
SAVO Dezinfekcia bez chlóru Lúka wc gel 750ml

WC Dezinfekcia bez chlóru Lúka je určený na čistenie toaliet a pisoárov.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré rozpúšťa a odstraňuje vodný kameň.

Odstraňuje až 99,9% baktérií a vírusov vrátane HIV a HBV či choroboplodných zárodkov, rias a húb.

Vytvára aktívnu penu, ktorá si dokonale poradí z plesaniami a ostatnými nečistotami.

Odstraňuje zápach a vyznačuje sa mimoriadne vysokou čistotou, dlhou záručnou lehotou a unikátnou ekologickou hodnotou.

Zanecháva vašu toaletu hygienický čistú s príjemnou vôňou lúky.

Objem balenia: 750ml

SAVO Lúka Antivírusový a antibakteriálny WC čistič 750mlSkladom
8 ks
1,99 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

 

NEBEZPEČENSTVO
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Môže byť korozívna pre kovy.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PRI DOTYKU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite vyzlečte všetky kontaminované kusy odevu. Pokožku umyte vodou [alebo sa osprchujte].
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Podľa možnosti odstráňte prípadné kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára
Zozbierajte uniknutý produkt.
Skladujte oddelene.