U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Unilever Savo proti plesniam 500ml

Savo proti plesniam 500ml

Kód produktu: 1332
Výrobca: Unilever
Savo proti plesniam 500ml

Prípravok je určený proti mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, , kvasinkám, lišajníkom a má vysoké baktericídne účinky.
Používa sa na likvidáciu plesní na múroch, kachličkách, okolo vaní, umývadiel, kuchynských liniek, okien, na dreve a pod.
Nemá konzervačné účinky. Má bieliace účinky.
Vhodný k použitiu na drevo, omietky a maľby na múroch interiéru i exteriéru. Prípravok má okamžitý účinok.
Najpoužívanejší prípravok proti plesniam na našom trhu.
Je dodávaný v mechanickom rozprašovači, ktorý zaisťuje ľahkú manipuláciu a uľahčuje tak aplikáciu.

Savo proti plesniam 500mlSkladom
13 ks
3,71 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

 

NEBEZPEČENSTVO
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Dráždi oči a pokožku. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo značenie. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Používajte len na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní: Odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, zabrániť akejkoľvek fyzickej námahe, príp. vyhľadať lekársku pomoc. Nemá konzervačné účinky. Zabráňte kontaktu odevu s prípravkom. Nevhodný na hliník, meď, mosadz, bronz, farebné a lakované drevo. V prípade použitia na nevhodný kov ho ihneď opláchnite vodou. Neobsahuje fosfáty. Pokyny na bezpečnú likvidáciu prípravku a obalu: Malé množstvo prípravku likvidovať v súlade s návodom na použitie, väčšie množstvo odovzdať na likvidáciu oprávneným firmám. Vypláchnuté obaly odovzdajte na recykláciu. Zákaz opakovaného použitia obalu!