U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
EU RALAK lepidlo na potkany a myši 135g

RALAK lepidlo na potkany a myši 135g

Kód produktu: 15160
Výrobca: EU
RALAK lepidlo na potkany a myši 135g

Lepidlo na potkany a myši je jedinečné, mimoriadne lepivé po dlhý čas, nevysychá a je odolné proti počasiu.

Upozornenie:
Lepidlo na myši je bezpečné pre ľudí za predpokladu, že sa použije primerané množstvo lepidla a na účel ako je určený.
Nepokladajte na miesta kde je možnosť kontrastu s vtákmi a necieľovými zvieratami.

Balenie obsahuje: 135g

RALAK lepidlo na potkany a myši 135gSkladom
2 ks
1,79 € Pridať do košíka
 
NEBEZPEČENSTVO:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice (len pre profesionálnych používateľov).
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P405 Uchovávajte uzamknuté.