U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovHOBBY A ZÁHRADABOJ PROTI ŠKODCOMLEZÚCI ŠKODCOVIAPROTI MRAVCOM A ŠVÁBOMRAID AEROSOL PROTI LEZÚCEMU HMYZU S EUKALYPTOVÝM OLEJOM SPREJ 400ML
S.C. Johnson  RAID Aerosol proti lezúcemu hmyzu s eukalyptovým olejom sprej 400ml

-6%

RAID Aerosol proti lezúcemu hmyzu s eukalyptovým olejom sprej 400ml

Kód produktu: 15297
Výrobca: S.C. Johnson
Raid Aerosol proti lezúcemu hmyzu s eukalyptovým olejom sprej 400ml

nsekticíd zabíja lezúci hmyz niekoľko sekúnd po nástreku. Zaisťuje ochranu až 4 týždne. Účinkuje proti švábom a ich vajíčkam, mravcom, pavúkom, švehlám, kněžícím, plošticiam a ďalším.

Návod na použitie: Pred použitím nádobku pretrepte a pri aplikácii ju udržujte vo zvislej polohe, namierte na miesto postreku a stlačte. Aplikujte priamo na hmyz alebo miesta, kde sa skrýva alebo často vyskytuje: okolie kuchynskej linky, odkadkových košov, okien, dverí a prasklín. Pre dlhodobú účinnosť aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skryté miesta, štrbiny v stene a všetky otvory dverí a okien. Striekajte zo vzdialenosti 1 meter (cca 5 sec./délkový meter). Nestriekajte na tapety. Vyvetrajte priestor 15 minút po nastriekaní. Opakujte aplikáciu po každom umytí daného miesta.

Účinné látky: 0,1 g cypermetrínu a 0,1 g imiprothrinu v 100 g prípravku.

Extrémne horľavý. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nádoba je pod tlakom: chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° C. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. Nevylievajte do kanalizácie. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomov a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Používajte podľa návodu. Nádoba je pod tlakom: chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 ° C. Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín, nádoby a elektrické zariadenia pod napätím. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku majte vypnutý vzduchový filter u akvária. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Pri nadýchaní odsuňte postihnutého od zdroja expozície. Zaistite lekárske ošetrenie, ak sa objavia ťažkosti.

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

Objem balenia: 400ml

RAID Aerosol proti lezúcemu hmyzu s eukalyptovým olejom sprej 400mlAkcia Skladom
15 ks
4,79 €4,49 € Pridať do košíka
 
Súbory na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov
Akcia