U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Hlubna ch.v.d. OKENA Ava čistič skiel a okien 500ml

OKENA Ava čistič skiel a okien 500ml

Kód produktu: 0402
Výrobca: Hlubna ch.v.d.
OKENA Ava čistič skiel a okien 500ml

Čistič skiel a okien Ava sa dokonale postará o sklá v celej vašej domácnosti.

Okena je vhodná na sklá, okenné tabule, zrkadlá, obrazovky, glazúry, smalty a plasty.

Obsahuje alkohol a aktívne čistiace zložky, ktoré odstraňujú nečistoty vrátane prachu a dôkladne čistia sklenený povrch.

Zanecháva vaše okná dokonale čisté z oslnivým leskom.

Objem balenia: 500ml

OKENA Ava čistič skiel a okien 500mlSkladom
7 ks
1,20 € Pridať do košíka
 
Súbory na stiahnutie:
Karta bezpečnostných údajov


NEBEZPEČENSTVO

H226 Horľavá kvapalina a pary
Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a
inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly / pár / aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v zberni nebezpečného odpadu.
Doplňujúce prvky označovania EUH208 Obsahuje reakčná zmes: 5-chlór-2-methylisothiazol-3 (2H) -on
(EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3 (2H) -on (EINECS 220-239-6)
(3: 1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zložky podľa 648/2004 / EC:
parfum, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone