U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAOSVIEŽOVAČE VZDUCHUSPREJEGLADE SENSE & SPRAY LUSCIOUS CHERRY & PEONY NÁHRADNÁ NÁPLŇ 18ML
S.C. Johnson  GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

Kód produktu: 17533
Výrobca: S.C. Johnson
GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18ml

Náhradná náplň Sense & Spray Levander & Jasmine, ktorý sa postará o príjemnú atmosféru vášho domova.

Obsahuje esenciálne oleje z rastlín, ktoré ešte umocňujú sviežosť a intenzitu vône.

Dokonale neutralizuje nepríjemný zápach a prevoňajú každý interiér s krásnou arómou prírody.

Preneste sa do jarnej záhrady, kde budete cítiť vôňu čerstvých čerešní a pivonky.

Špeciálne vybrané vône zabezpečujú dlhodobú sviežosť v každej miestnosti.

Objem balenia: 18ml

GLADE Sense & Spray Luscious Cherry & Peony náhradná náplň 18mlSkladom
9 ks
5,95 € Pridať do košíka
 NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia

(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.