U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYDOMESTOS POWER 5 PINE TUHÝ WC BLOK 55G
Unilever DOMESTOS Power 5 Pine tuhý wc blok 55g

DOMESTOS Power 5 Pine tuhý wc blok 55g

Kód produktu: 137
Výrobca: Unilever
DOMESTOS Power 5 Pine tuhý wc blok 55g

Wc Blok Power 5 Pine sa dokonale postará o Vašu toaletu.

Obsahuje inovatívne zloženie, vďaka ktorému vytvára bohatú aktívnu penu, ktorá vyčistí toaletu či rozpustí vodný kameň a bráni proti jeho opätovnému usádzaniu.

Zanecháva Vašu toaletu hygienicky čistú, lesklú s príjemnou a dlhotrvajúcou vôňou borovice, ktorá bude voňať po každom spláchnutí.

Balenie obsahuje: 55g

DOMESTOS Power 5 Pine tuhý wc blok 55gSkladom u dodávateľa 1,39 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

NEBEZPEČENSTVO:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Dráždi kožu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia: P280 Noste ochranné okuliare alebo ochranný štít.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Reakcia: P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352 Umyte veľkým množstvom vody.
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich možno
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM alebo lekára.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.