U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYDOMESTOS 3V1 POWER CITRÓN NÁHRADNÁ NÁPLŇ WC BLOK 40G
Unilever DOMESTOS 3v1 Power Citrón náhradná náplň WC blok 40g

DOMESTOS 3v1 Power Citrón náhradná náplň WC blok 40g

Kód produktu: 3840
Výrobca: Unilever
DOMESTOS 3v1 Power Citrón náhradná náplň WC blok 40g

Náhradná tuhá náplň 3v1 Power Citrón do wc bloku, ktorá sa postará o hygienickú čistotu vašej toalety.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré likviduje prostredie na množenie baktérií a bráni tvorbe vodného kameňa.

Zanecháva Vašu toaletu hygienický čistú a sviežu parfémovanou dlhodobou vôňou citrónu, ktorá bude voňať po každom spláchnutí.

Balenie obsahuje: 40g

DOMESTOS 3v1 Power Citrón náhradná náplň WC blok 40gSkladom
24 ks
1,52 € Pridať do košíka
 


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

NEBEZPEČENSTVO:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Dráždi kožu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia: P280 Noste ochranné okuliare alebo ochranný štít.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Reakcia: P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352 Umyte veľkým množstvom vody.
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich možno
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM alebo lekára.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.