U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 918 402 508, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEWC BLOKYDOMESTOS 3V1 POWER ATLANTIC NÁHRADNÁ NÁPLŇ WC BLOK 40G
Unilever DOMESTOS 3v1 Power Atlantic náhradná náplň WC blok 40g

-7%

DOMESTOS 3v1 Power Atlantic náhradná náplň WC blok 40g

Kód produktu: 3839
Výrobca: Unilever
DOMESTOS 3v1 Power Atlantic náhradná náplň WC blok 40g

Náhradná tuhá náplň 3v1 Power Atlantic do wc bloku, ktorá sa postará o hygienickú čistotu vašej toalety.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré likviduje prostredie na množenie baktérií a bráni tvorbe vodného kameňa.

Zanecháva Vašu toaletu hygienický čistú a sviežu parfémovanou dlhodobou vôňou atlantiku, ktorá bude voňať po každom spláchnutí.

Balenie obsahuje: 40g

DOMESTOS 3v1 Power Atlantic náhradná náplň WC blok 40gAkcia Skladom
45 ks
0,59 €0,55 € Pridať do košíka
 
Akcia


UPOZORNENIA A NEBEZPEČENSTVÁ

NEBEZPEČENSTVO:

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Dráždi kožu.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia: P280 Noste ochranné okuliare alebo ochranný štít.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Reakcia: P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:
P352 Umyte veľkým množstvom vody.
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich možno
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM alebo lekára.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.