U2 drogérie, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 6, 95501 Topoľčany, mobil: +421 908 441 801, e-mail: info@u2drogeria.sk
Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
DomovDROGÉRIAPRÍPRAVKY NA ČISTENIEUNIVERZÁLNE ČISTIACE PROSTRIEDKYCERESIT STOP PLESNI UNIVERZÁLNY ČISTIČ 500ML
Henkel CERESIT Stop Plesni univerzálny čistič 500ml

CERESIT Stop Plesni univerzálny čistič 500ml

Kód produktu: 14571
Výrobca: Henkel
CERESIT Stop Plesni univerzálny čistič 500ml

Univerzálny čistič a odstraňovač plesní Stop Plesni je určený na odstránenie plesní a na čistenie všetkých povrchov v domácnosti aj mimo nej.

Napríklad v kuchyniach, pivniciach, terasách, na stenách, okenných tesneniach a podobne.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré účinne odstraňuje nečistoty a plesne.

Zanecháva vyčistení povrch dokonale čistý a chránený proti vonkajším nečistotám.

Použitie:
Znečistený povrch postriekajte, nechajte pôsobiť 10-15 minút a plesnivé škvrny utrite handrou alebo kefou a potom opláchnite vodou.
Pri aplikácii na omietku neoplachujte. V prípade potreby aplikáciu zopakujte.

Objem balenia: 500ml

CERESIT Stop Plesni univerzálny čistič 500mlSkladom
1 ks
4,48 € Pridať do košíka
 


 

NEBEZPEČENSTVO:

Obsahuje: Chlórnan sodný. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte hmlu/aerosóly. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zozbierajte uniknutý produkt. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.